Iyyuu Cufaa Ye Irreechaa Manfas osoo jedhuu Cufamee shirasaa waliin xaxamee Zarfee Zammaarii san qofa fudhatee akka gale ni beekna

Iyyuu Cufaa Ye Irreechaa Manfas osoo jedhuu Cufamee shirasaa waliin xaxamee Zarfee Zammaarii san qofa fudhatee akka gale ni beekna
 
▰Yoonaattaan ammoo Abiyin waayee kee waan gadheen arge dhiiga qulqulluu dhangalaasta jennaan Abiy fiigee dhaqee PiiPii gochuun raajichuma kana mataasaa deebisee cuuphe
▰ Har’a gadi bahee ummata Miliyoona Jahaatamaan Mirga Mootummaa Waaqawoo hin teessan gaafa jedhu; Mootummaa Waaqaa Mootummaa Tashaggiree kan Abiyi se’e moo kan abbaasaa se’e?
▰Nurraa dhoowwaa namittiin kun ofiifuu hin fayyineem. saba guddaa arrabsaa jirti. yoos isheen alaabaa Gimbot-7 kanaan ofi kuultee mootummaa waaqaa galuufii?
▰Sabni kun miskiina malee yoo fedhe Oromoon Church ishee waliin lafa isaarraa buqqisee dhaqii lafa dhufte iddoo kee gadii san Kibbatti saba keessaa dhufte waliin ijaarradhuu dhiichisi jechuunii danda’aam
▰Eenyummaa ofiirratti, Qeesis, Paasteris, Raajiis, Nabiyyiis, Sheekis ta’i…wal hin dhageenyu

Ethio 360 Zare Min Ale “የመስቀል በዓል እና የመስቀሉ ስር ቁማርተኞች” Saturday Sep 26, 2020


ONN: OLLAA Live discussion