Iyyafannoo Mana Artist Musxafa Harawe ,Qopheessaa Tv Harar

Du’aa’ii
Dhageeffadhaa
Iyyafannoo Mana Artist Musxafa Harawe .
Qopheessaa Tv Harar

Mustafa Harawe Rabbiin Rahmata Haa Godhuuf

Du’aa’ii
Dhageeffadhaa
Iyyafannoo Mana Artist Musxafa Harawe .
Qopheessaa Tv Harar

Mustafa Harawe Rabbiin Rahmata Haa Godhuuf

Via : Oromiyaa Page