#Iyyaa Iyya dabarsaa: Harargee lixaa Aanaa xuulloo magaalaa..

Harargee lixaa Aanaa xuulloo magaalaa #Hirna tti manni fincaanii hidhamtootaa buqqatee cituudhaan hidhamtoota balaa hamaaf saaxileeti jira.
 
Manni fincaanii kun mana oromoonni kessatti hidhamaniin kan walirra jiru waan taheef hidhamtoonni duraanuu kan ajaa achirraa ka’uun dhukkubsachaa turan galgala kana baqaquufii cituu mana fincaanii saniin walqabatee hidhamtoonni gariin niqooqifatani gariin afaaniifii funyaan if qabaniiti lafarratti gadi gonbifamanii ciciisaa jiran.Moitummaan nafxanyaa bilxiginnaa kan naasuu namaaf hin qabne yeroo ilmaan namaa tahe jedhanii dhibeef saaxilanitti ummanni keenya sagalee akka nuuf tahan iyyanna. Nuti oromummaa malee badii hin qabnu. Hidhamnee mirga wabii dhabne. Mana murtiitti nu dhiheessaniiti ragaan dhabamnaan galmeen keenya Ugguramee ukkaamamnee jirra. Amma dhibeen koranaa nu qabuus hin beeynu. Daran nu miidhuuf mana fincaanii cite bira nu cibiisani.Oromoo nuti dhumuu keenya. nu qubaqabaadhaa.”