Ittiiqaa Tafarii – Tolen Jedhu – New Ethiopian Music 2018 (Official Video)

Diayaspoora Oromoo lafa qotee bula oromoo saamuuf Nuti kaatte dhuftee waqni nurra ha qabu.

“Keessummaa qamalee dhufteeshe osoo hin dhagahin gommana qeenxesushe dhagahu” jedha oromoon yeroo makmaaku.Diayaspooran Oromoos akkuma dhuftee biyyaatti nam’iten lafa Investimantiif ta’u kareemetira 1000 gadi quban hin tuqnu asuma naannoo Finfinneeti nu kennitan malee jedhani billaan marqaa baasa jiru.Yeroo kan immoo Finfinnee irra qonnaan bula oromootu buqqa’e.duguuggaa sanyiitu maqaa Investimantiidhaan oromoo buqqise jedhe kan foddaa TV dhaan gadoodu isaanuma.Yeroo qabsoo awuroppaa fi Ameerikaa yeroo Bilisummaa qotee bula oromoo dachee isaa irra buqqisuf Oromiyaatti dacha’un fafummaadha.

Yoo Investimentiifis ta’e kan biraafis ta’e Abbootiin qabeenya oromoos ta’e warri DIAYASPOORA jedhaman kun DINQUU DAYYAASA irra waa barachu qaba.Abbootin qabeenya Oromoos qotee bula oromoof abdii ta’u qabu malee yaaddoo ta’u hin qaban.

Oro JawarismIttiiqaa Tafarii – Tolen Jedhu – New Ethiopian Music 2018 (Official Video)

Qaxalee ilmaa Ittiiqaa Tafarii Warra Lolaa tolen jedhu jedhe as bahera anaa dhufu jajjabee koo!Wendi Mak – Aba Dama | አባ ዳማ – New Ethiopian Music 2017 (Official Video)