Itti miidhamtanii, dhiiga keessan cobsaa Kaayyoo saba

Itti miidhamtanii, dhiiga keessan cobsaa
Kaayyoo saba kanaa hin sharafnes tasa
Amaanaa uummataa waadaa jaallawanii
Hardha asiin gahuuf duungoo nuuf taatanii
Uummataan gahuudhaaf Galata guddaadha kan isin qabdanii.

Mohammednur Guye 


 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.