Itti Gaafatamaan Waajjira ABO Gullallee humna tikaa Koloneel Abiy Ahmadiin magaalaa Finfinnee keessatti ukkaanfame.

Itti Gaafatamaan Waajjira ABO Gullallee humna tikaa Koloneel Abiy Ahmadiin magaalaa Finfinnee keessatti ukkaanfame.

Hawaasni Oromoo Norway iddoo abiyyi Ahimad baadhaasa Nobel itti fudhate waajjira noble peace prize duratti hiriira bahuun badhaasichi akka irraa fudhatamu gaafachaa jiru .

Miidhaksaa Abbishuu


Itti Gaafatamaan Waajjira ABO Gullallee humna tikaa Koloneel Abiy Ahmadiin magaalaa Finfinnee keessatti ukkaanfame.
Dr Gadaa Oljirraa Adoolessa 20/2020 konkolaachisaa Iddoosaa Taaddasaa waliin
osoo gara manaatti galaa jiranii ukkaamfame.
Dr Gadaa fi Iddoosaan eessatti akka geeffaman hanga ammaatti hin baramne.
#OromoProtests #AbiyMustGo #HacaaluHundessaa #justice4hachaluhundessa