ITTI FUFA QABSOON CONCERT: Caalaa Bultumee,Hawwii H. Qanani,Jaafar Yuusuf

ITTI FUFA QABSOON CONCERT : Caalaa Bultumee,Hawwii H. Qanani, Jaafar Yuusuf
==========================
Fagoo fii dhiyoodha,
Hunda wali yaamnee,
Tokkummaa Cimsinaa,
Nuti tokko tahuu,
Diinatti Garsiisnee,
Wajjiiniis Gammannaa,
Jafar Caalaaf Hawwii,
Achitti Simannnaa,
Artistoota keenya,
Gabaa siniin jennaa,
Laat Gaaf Sanbataa,
Mee maal faa arginaa?
Koottaa waliin deemnee,
Qooda irraa fudhannaa!!
Via Shukrii Mohammed Umaraa