Itoophiyaa guddoo ijaaruuf, Oromoon ofii isaatiif gabra ta’huu hinqabu.

Itoophiyaa guddoo ijaaruuf, Oromoon ofii isaatiif gabra ta’huu hinqabu.

Eenyummaa isaatin arrabfamuu hinqabu, diinagdee fi qabeenya isaa saamamuu hinqabu, qe’ee isaarratti nama ofii isaatii hin filanne alagadhaan buluu hinqabu!” Dubbii kana Jawar Mohammed Waggaa 7 Dura kan dubbate Yaa Oromoo Jawaar siif agartuu ija ketiiti hin callisinii dubadhu, agarttuu kee ifin jaamsinii saba dammaqe ta’ii falmii hayyuukee baafadhu!! Bar jawar m.md yakka hojjateemiti kan mana dukkanaa keessatti hiraarfamaa jiru
 
Onnee qulqqulludhaan siif jeecha oromoof jecha oromoo bakka bue e waan dhugaa oromoo dubbate qofaaf hardha yakkamaa tahee shoorarkkessaa tahee mana hidhaa diina
ketii keesstti dararamaa jiraa
Hidhamttoonni siyasaa oromoo hundi bilisa kan hidhamees hidhaa nuuf haa
Bahu haqni oromoo hundaa nuuf haa
Bahu jedhii sagalee kee dhageessifadhu
Mirga kee kabajsiifadhu
Ajaahib Jimaa Tooboo


Dhugaa dubbachuf ummanni Oromoo hayyoota qaqqaali akka Bekele Gerba fi Jawaar Mohammed miti Saree isaatu nafx**nyoota akka Daaniel kibrat harkatti dhiisee rafee ni bulaa jadhee yaadee hin beeku. Oromoo akkam taane?! Oromoo hirribni kun maali ?!