“Itoophiyaa aadaa fi seenaa saba biraa hacuuccee kan Saba Amaaraa qofa dagaagsuu barbaaddu arguu hin barbaannu.

“Itoophiyaa aadaa fi seenaa saba biraa hacuuccee kan Saba Amaaraa qofa dagaagsuu barbaaddu arguu hin barbaannu.

Andualem Bafakadu Demelceย 

“Itoophiyaa aadaa fi seenaa saba biraa hacuuccee kan Saba Amaaraa qofa dagaagsuu barbaaddu arguu hin barbaannu.

Itoophiyaa Afaanota biroo awwaaltee Afaan Amaariffa qofa dagaagsuu barbaaddu arguu hin barbaannu.Nuti kan barbaannu Itoophiyaa haaraa aadaa,seenaa fi eenyummaa sabaa fi sablammii hundaa qixa dagaagsistuu fi kabajju qofa.”Obbo Baqqalaa Garbaa….Gooti akkanatti dubbata..Baayyee galatoomi hayyuu Oromoo


Amma duubbiin taate, Afaan Oromoo Afaan hojii Federaalaa osoo hin taasisiin Afaan Federaalaa ijoollee barsiisuun gonkumaa hin ta’u.Angoon kan naannolee erga ta’ee MNO itti yaadu qaba.

Tamiru L Kitata

OMN: แŠ แ‰ถ แ‰ แ‰€แˆˆ แŒˆแˆญแ‰ฃ แˆตแˆˆ แŠ แ‹ฒแˆฑ แ‹จแ‰ตแˆแˆ…แˆญแ‰ต แแŠ–แ‰ฐแŠซแˆญแ‰ณ แˆแŠ• แŠ แˆ‰?(August 26/2019)Qophii Addaa- Gaaffiifi deebii Obbo Baqqalee Garbaa faana taasifame.


“Alaabaa limmuxxii(malaaxaa)sana qabachachuun ni danda’ama taha.Garuu Itoophiyaa limmuxxii kan olaantummaa saba tokkoo qofaaf beekamtii kennitu sana deebisuuf yaaluun hin danda’amu.Hin milkaa’us.Sababnisaa Itoophiyaan biyya sabaa fi sablammoota hundaati malee kan harcaatota sirna Atsee durii qofa miti.Kuni hubatamee harcaatonni yaalii sirna durii deebisuu irraa of qusachuu qabu.”Jaal Daawud Ibsaa Hayyu duree ABO

“แˆแˆ™แŒงแŠ• แ‰ฃแŠ•แ‹ตแˆซ แˆ˜แ‹ซแ‹ แ‹ญแ‰ปแˆ‹แˆแขแŠแŒˆแˆญ แŒแŠ• แˆแˆ™แŒงแŠ• แŠขแ‰ตแ‹ฎแŒตแ‹ซแŠ• แŒแŠ• แŠฅแ‹‰แŠ• แˆˆแˆ›แ‹ตแˆจแŒ แˆ˜แˆžแŠจแˆญ แŒแŠ• แŠ แ‹ญแ‰ปแˆแˆแคแŠ แ‹ญแˆณแŠซแˆแขแˆแŠญแŠ•แ‹ซแ‰ฑแˆ แŠขแ‰ตแ‹ฎแŒตแ‹ซ แ‹จแˆแˆ‰แˆ แ‰ฅแˆ„แˆญ แ‰ฅแˆ„แˆจแˆฐแ‰ฆแ‰ฝ แˆ€แŒˆแˆญ แŠฅแŠ•แŒ‚ แ‹จแŒฅแ‰‚แ‰ต แ‹จแ‰€แ‹ตแˆž แˆตแˆญแ‹“แ‰ต แŠ“แ‹แ‰‚แ‹Žแ‰ฝ แ‰ฅแ‰ป แŠ แ‹ญแ‹ฐแˆˆแ‰ฝแˆแŠ“ แŠแ‹‰แข”แŒƒแˆ แ‹ณแ‹‰แ‹ต แŠขแ‰ฅแˆณ