It seems that Oromia’s police training are torturing the citizens in public instead of protecting them!!

It seems that Oromia’s police training are torturing the citizens in public instead of protecting them!!

Waan AAkka malee nama dhukkubsaa Hojii poolisii oromiyaa laalaa mee

Koraa Bittimmessaan Oromiya ijollee Godinaa Jimma Anaa Sigimoo Akkaa Saree Gotee Dhalaa Namaa Lafattii dhittii!!!

#Godina_Jimaa Aana sigimo ganda calladuuti ilmaan oromati akasiti itti tabati federal bara 2020 Dr Abiy Ahmed 

Kun gochaa hamaa poolisiin mootummaa Abiy Qeerroo irratti raawwataa jiran keessaa kan saaxil bahee dha. Gochaan hamaa kun Godina Jimaa, Aanaa Sigimoo, ganda Calladuutti Qeerroo Bilisummaa Oromoo irratti raawwate. Qeerroon kutattoon garuu gochaa diinaa kana of eeggannoon waraabanii addunyaaf saaxilan.
Galanni isaanii Bilisummaa Oromoo haa ta’u!!

#Falmaa2020

Burqaa Ahmed

Jawra Muhammad GottaaFollow

𝐀𝐛𝐢𝐲 𝐀𝐡𝐦𝐚𝐝 𝐍𝐨𝐛𝐥𝐞 𝐏𝐞𝐚𝐜𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐳𝐞 2019 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐩𝐲 𝐏𝐞𝐬𝐭𝐬 𝐭𝐨 𝐝𝐨 𝐬𝐨.

Haasawa obaamaan bara 2004 Taasise copy osoo irraa hin irrisin Abiyyii bara 2019 keessa taasisee master copy

Burqaa Ahmed


Jaal/#Abbooma Mitikkuu(Abbaa Xiiqii) Jaal/Abboomaa Mitikkuu Qabsa’ota oromoo warra angaafa warri Adda bilisummaa oromoo oromoo hundeessaanii ittis wareegamaaniidha.

Roorroo oromoo irratti rawwatamaa ijuuf falli qabsoo ta’u beekaanii warra lolaanii, lolchisaaa tureedha. Ebla 15/1980 hoggantoota #ABO gareen fiixxaleenyii sumalee shiinniggaati bollaa tokkootti isaan fiixxe keessaa nama tokkoodha. Seenaa wareegamtoota(gootota) ilmaan oromoo keessatti warra bara dhufee darbaa wamamaa jiraatudha.

Jaal/#Abboomaa Mitikkuu (Abbaan Qiixii) oromoota wallaggaatiif utuu hin tanee oromootiif oromiyaatiif shinnigaatti lubbuu isaa jijjirra hin qabne kennee Saba isaatti booree kennuu Amma lafa dhugaa jira. Garuu sabni inni gaafa sana booree itti kennee deemuu sun bayyeen isaanii Koloneel Abiyitti harkaa kennatee gale bayyeen qabsoo oromoo ganee moggaa dhabbatee ilaalaa jira, bayyee isaanii immoo qabsoo fi akeekaa ganamaa galmaaf gahuuf imaanaa dhaloota baatanii deemaa jiru. Warri imanaa dhaloota qabatanii deemaa jiran warraa kaleessa summii itti nyaatee warra qabsoo oromoo ittichee asiin gaheedha.

Yaa oromoo jaal/Abboomaa Mitikkuu lammaffa deebi’ee oromootiif hin qabsa’u kana hin eegina garuu ilmaan miliyoonan horee deeme. Qe’een qabsa’ota abiddaan gubbachaa, raasasaa diinaatin waadamaa jira. Oromootni wallaggaatti karri dhoksaati cufaamee, internet fi bilbila ugguramanii dararaa hamtuu keessatti rakkachaa jiru. Haati reefa ilmoo isheeti awwallachuu dhorkama jirti. Har’a waan amerikaa keessatti ta’u warri finfinnee keessa jira daqiqaa tokkoo keessatti dhaga’uf carraa qabu, waan soriyaa keessatti ta’u, waan chayinaa keessattis ta’u beekuun salphaadha.

Garuun finfinnee ta’anii waan beegii, Gidaamii, Mandii, Qilxuu Karraa, Najjoo, Gimbii, Dambii dallootti waan ta’a jiru beekuu garuu tasumaa hin danda’amu. Motummaan yakka lixa oromiyaa keessatti hojjechaa jiru dhoksuuf jechaa qunnamtii ummata irraa kutee moggaati baasee itti roorrisaa jira.

Yaa oromoo waan hin darbinee Addunyaa keessa hin jiru, guyyaa rakkinatti waliif dirmaadhu, Wal jabeessi, sagalee waliif haa tanu.
Rakkoo har’a Wallaggaan keessa jiru bor siif hin hanqatu. Gujiinis rakkoo Wal fakkatu keessatti roorrifama jira.

Oromoon waan gaafate beeka waan gaafate argatee malee nagaan impayeera sana keessatti hin dhufu.
#Lafa dhugaan hin jirre nagaan hin jiru.

IUOF!

Sadaasa Kudha Lama


Oddu gadisisa #Jafar_Abdullah Dhukkuba Corona vaayirasin Qabameera
Du’aa’ii Godhaafi
Rabbiin siha fayyisuu


Balallii kan dhaaban ummataaf yaadanii osoo hin taane addunyaan guutuun waan balabal ufii cufataniif awuropphaan ameerikaan biyyootiin arabaa hunduu lammiilleen biyya alaa akka nutti hin seenne kan jedhanii dhaaban torbee dura mee MM abiyyi balallii dhaabuu baatee eessa deemuuf addunyaan hundi cufaadhaadha diraamaa xixiqqoon nama sobuuf fakkeessuun waan isarraa hin eegamne osoo ummataaf quuqame dursee yeroo addunyaan hundi dhaabdu san innis tarkaanfii kanabfudhata .