Horroo Guduruu Wallaggaa,Guyyaa Har’aa Irreechi Tulluu Godina Horroo Gudruuu Dhagaa Gabar Irratti Kabajame.

Horroo Guduruu Wallaggaa,Guyyaa Har’aa Irreechi Tulluu Godina Horroo Gudruuu Dhagaa Gabar Irratti Kabajame

Oromia News Network – ONN


Horroo Guduruu Wallaggaa,
Guyyaa Har’aa Irreechi Tulluu Godina Horroo Gudruuu Dhagaa Gabar Irratti Kabajame.
Darggoonni Oromoo walleelee warraaqsaa fi alaabaa ABOn faayamanii jaarii Tullu Dhakaa Gabar bifa adda ta’een kabajatanii oolanii jiru


“Yeroo masaraa gammannee hoo, yeroo mararaa dallannee hoo” jette ijoolleen dalagaa torbii.
Kolfii fi gammchuun gaafa Boolee gahanii sun eessa jalaa lixxe?
Amma kan Waajjira “dulloomtuu” san keessatti fuulli ifee mul’atu, isuma gubbannaa sanatti beeku qofaa, Dr Marara, waan ta’e fakkaata.

Dhábasá Wakjira Gemelal


Kafaa/Gaawwataa!!
================
Namoonni Suuraa irratti argitan Kun Oromoota baroota dheeraa dura Giddugaleessa naannawaa Finfinnee irraa buqqifamanii,naannoo Bulchiinsa Uummattoota Kibbaa,Godina Kafaa Aanaa Gawwataa keessa qubsifamnidha.Suuraan Kun waggaa 2 dura Ayyaana Irreechaa akka aadaa Oromootti kabajachuuf wayita deeman kan kaafamedha.Hata’uutii bara kana Ayyaana irreechaa kabajachuu akka hindandeenye dhorkamanii jiran.Kanas kan godhan Bulchitootaa fi kaabinoota Aanaa Gaawwataati.Uummata kana bira dhaabbatee kan mirga isaaniitiif falmu hinjiru.Bulchiinsi naannichaa dhiibbaa irraan gahaa jira.Afaanii fi aadaa isaaniitti akka hinfayyadamne dhorkamaa jiru.Yeroo darbes uummata keenya naannoo Somaalee irraa buqqa’an gargaaruudhaaf Qeerroon kafaa waliin wayita sochii eegalan isiin shororkeessitoota jedhamanii akka hinsochoone dhorkaman.Kanaaf qaamni Mootummaa Naannoo Oromiyaa isaan ilaallatu iyyaafatanii rakkina isaanii akka furaniif dhaammataniiru.