Irreechi hora Finfinnee kan waggoota 130 dura murtii diinaatiin addaan cite bara kana akka jalqabamu

Irreechi hora Finfinnee kan waggoota 130 dura murtii diinaatiin addaan cite bara kana akka jalqabamu Mootummaan Naannoo Oromiyaa karoorfachuu isaa dhageenyee jirra.

Kun kan ta’uuf deemu waajjira kantiibaa magaalichaa waliin akka ta’es himamee jira.

Kunis injifannoo qabsoo sabaati malee kan murna siyaasaa kamiyyuutii miti. Karuma kamiiniyyuu yoo ta’e warri dhimma kana akka waan gadigalummaatti ilaaltan kijiba keessan nurraa dhiisaa maaloo!!!


The Oromo freedom fighters haven’t been martyred for or against any particular political, socio-cultural or linguistic group. In fact, they fought and martyred for a CAUSE, indeed a great cause. We heard that Irreecha at Hora Finfinnee is going to be resumed this season after 130 years. This is one step getting us closer to the CAUSE. For me, trying to shade some semblance of negative spot light, in what ever way, irrespective of who made this happen after 130 years is DAALLUMMAA. I’m done on this.

Girma Gutema

Bara dhufu magaalaa Finfinnee irratti waggaa dhiba booda yeroo jalqabaatif irreecha kabajuudhaaf karoorfameera ~I/A/P Shimallis Abdisaa

THE FINFINNE INTERCEPT