Irreechi 2017: Rakkoo nageenyaa malee, mormii cimaa waliin kabajame

Irreechi 2017: Rakkoo nageenyaa malee, mormii cimaa waliin kabajame

Irreechi bara 2017, jala bultii irraa eegalee rakkoo nageenyaa malee kabajamus, sirbootni mormii fi dhaadannoowwan mootummaa balaaleffatan ciminaan irratti dhagaahamanii jiru.

Roobni ganamaan magaala Bishooftuutti roobaa turu illeen hirmaattoota ayyaana Irreechaa miliyoonaan lakka’aman iddoo horaatti walitti qabamuu hin dhorkine.

Abbootiin gadaa imala miilaa sa’aatii tokkoof walakkaa booda, ganama keessaa sa’aatii 1:30 irratti hora Harsadee gahan.

Waltajjiin ganama subiirraa eegalee dargaggoota mootummaa irratti dhaadannoowwan balaaleffannaa dhageessisaa turaniin waan dhuunfatameef, Abbootii Gadaa kan affeeru hin turre.

Mormii cimaan kan irratti dhagaahame ture

Abbootiin Gadaas erga horatti irreeffatanii booda kallattiin gara dhufanitti deebi’aniiru.

Humni mootummaa meeshaa waraanaa hidhatees ta’e, hin hidhatiin bakka sirinchaatti hin argamne.

Poolisiin Oromiyaa iddoo irreechaa irraa tilmaamaan amma kiloomeetira lamaa fagaachu turan. Isaanis meeshaa waraanaa kan hin hidhannee fi tasgabbiidhaan nageenya hordofaa akka turan, Bishooftuu irraa ayyaanicha hordofaa kan ture rippoortarri BBC gabaasee jira.

Magaala Sabbataa irraa kan dhufe dargaggoo Alamuu Araggaa, ayyaanni irreechaa bara kanaa gammachiisaa ta’uusaa riportara keenyatti himee jira.

“Ayyaanni irreechaa bara kanaa yaadannoo gaddisiisaa bara darbeen faallaa kan ta’e fi nagaa qabeessaa” kan jette ammoo godina Arsii Lixaa, aanaa Shaashamanee irraa kan dhufte shamarree Hamziyaa Bariisooti.

Konkolaatawwan tola ooltotaa fi waldaa fannoo diimaa Itoophiyaa deeggarsa yeroo hattatamaa taasisuuf bakka kanajaatti argaman illeen, kabajni ayyaana Irreechaa bara kanaan hanga walakkeessa guyyaatti rakkoo tokkoo malee ayyaaneeffamee jira.