RaayyaaFoollee-Ayyaana Irreechaa Onkoloolessa 1 bara 2017 Bishooftuu,

RaayyaaFoollee-Ayyaana Irreechaa Onkoloolessa 1 bara 2017 Bishooftuu, Hora Harsadiitti kabajamu irratti Foolleen adeemsa aadaa tiksan 300 caalan filamanii qophaa’uu Gumiin Abbootii Gadaa Oromoo beeksise.
Abbaan Gadaa Tuulamaa fi Walitti qabaan Gumichaa, Bayyanaa Sanbatuu, akka sabqunnamtiif himanitti, Irreechaa baranaa irratti poolisiin Oromiyaa qawwee hidhate akka hinargamne Oromiyaan murteesseera.
Kabaja ayyaana Irreechaa irratti alaabaan paartii biyya bulchuu dabalatee kan kamiituu akka hin mirmirfamne murtaa’era.Gumiin Tokkummaa Abbootii Gadaa Oromoo alaabaan abbaa faajjii akka qabatamu murteesse.
Abbaan Gadaa alangee qabata.Wanta aadaa sanaaf tolu malee kan biraa qabatanii dhaquun dur hinjirree fi duudha malee dha.
Irreechaan iddoo itti wal abaaran waan hin taaneef nageenyaan tasgabbiin ayyaanefachuun barbaachisaa dha.
Nageenya Irreechaa fi Irreeffattootaa kan eegan raayyaan Foollee 300 qophaa’aniiru. Namni kmuu otuu hin yaaddofne, Irreechaa irratti argamuun akka aadaa fi sirna Irreechaatti irreeffachuu qaban.
Irreechaa nagaa dha; Irreechaan araara!!

Irreechaa Day is all about renewal and empowerment for Oromo people. Oromo are peaceful and generous people. On this Day, they come together to share these values with confidence. It’s the confidence that comes from knowing they have something unique and vital with a strong dependence on the Creator and creatures for time immemorial.

via: Dhábasá Wakjira Gemelal


-Breaking News

Tigirich dhiiga Ilmaan Oromoo dhugaa ture, Obboo Abbaan Xaayee biyya Amarikaa Magaalaa Chikaagoo keessatti argame. Yeroo ammaa kanas ‘Chicago Downtown, Hootela Hilten, Gamoo 9ffaa lakkoofsa 917 keessa jira. Haadha warraasaafi mucaasaa ishee dubaraa faana jira. Haati warraasaa fuula dhokfannaaf jecha wayyaa ofitti xaxxeetti; Rifeensishee akkaataa mataa dhahannaa warra Tigireetiin jira. Kan oliif gadi baasanii galchan nagaa eegsiftoota Tigireeti. Nagaa eegsiftoonni kun akka namni tokko garasaatti hindabarreef ciminaan eegaatti jiru. Innis gadi ba’ee qilleensa arguufillee muddamee jira. Yaa Tigiree kee salphinumaam! Alaaf keessaatti salphataa jirta.

ደም መጣጩ፣ ጋዳዮ፣ ዘራፊው፣ ሌባው፣ ባለጌው የወያኔ ቁንጮ አባይ ፀሃዬ አሜሪካ Chicago downtown ሂልተን ሆቴል ወስጥ 9ኛ ፎቅ ክፍል 917 ከባለቤቱና ከሴት ልጁ ጋር መሽጓል።
ባለቤቱ ራሷን ለመደበቅ ድሪያ ትለብሳለች። የትግሬ ሹሩባ ግን እንዳለ ነው። ሁሌ ጥርጣሬ አይለየውም። የሚያመላልሱት የሊሞ ሺፌሮች ትግሬዎች ናቸው።

ሴኩሪቲዎች ሰዎች ወደ አባይ ፀሃዬ ክፍል እንዳይዘልቁ ይከለክለሉ።”