Irreechaa2017-“SAB GANTOOTA JAARRAA 21FFAA KEESSA ALAGAAF BITAMANII

Irreechaa2017-“SAB GANTOOTA JAARRAA 21FFAA KEESSA ALAGAAF BITAMANII HOJII DIINUMMAA SABA OROMOO FI
QOMOO ISAANII IRRATTI YAKKA HOJJECHAA JIRAN MIIDHAA DOOFUMMAA FI GOWWUMMAA KANA OF KEESSAA BAASAA JENNA!

The TPLF mafia regime is accused of kidnapping its OWN citizens who’ve sought refuge abroad. This time through its Ambassador to Kenya Dina Mufti

Ambaasaddeerri Itiyophiyaa Diinaa Muftii Kan Keeniyaatti Ambaasaaderra Ethiyoopiyaa ta’ee jiru. Ummata Oromoo irratti Yakka inni hojjetee fi Shira inni Baqattoota Oromoo Keeniyaa Nib. Jiran irratti hojjete.Waan Seenaan dagatuu miti. Ummatni Oromoo guutuu Addunyaa irra jirus beekuu fi quba qabaachuu qaba.
Ambaasaadder Diinaa Muftii yakka inni Ummata Oromoo irratti hojjete,
1.Irrecha ykn Hulluuqqoo Oromootni Keeniyaa Nib. Keessatti Waggaa waggaan kabajaa Har ‘a Waggaa 20 guutan. Bara 2017 Kan ji ‘a Fulbaanaa kana keessa kabajamuu male akka hin kabajamne dhorke.
2. Mootummaan Keeniyaa Baqattoota Oromoof Hayyama kennee. Baqattootni Waraqaa Hayyamaa baafatanii Yeroo isaan Guyyaa Hulluuqoo Kabajuuf qophaawaa jiranitti Mootummaa Keeniyaatti bilbilee Yoo Oromootni Nib. Keessatti Hulluuqoo kabajatan Hariiroon mootummaa Etiyoophiyaa fi Keeniyaa Addaan cita. Jechuun Doorisaa fi Jecha Sodaachisaa Itti dubbate.
3. Mootummaa Keeniyaa Kan duraan Waraqaa Ayyamaa kennee ture. Oromota waamee sababa jiru, ibseefii Waan Diinaa Muftii jedhe hunda Oromootti himee. Sababa kanaan Hulluuqoo isaanii kabajachuu dhabuun Baqattootni Oromoo Keeniyaa Nib. Keessa jiran Aadaa isaanii fi mirgi eenyumaa isaaniillee biyya baqaa keessattis kabajachuu fi eegamuu dhabuu isaatiis gadda guddaa Itti dhagaa ‘ame ibsataniiru .
4. Ambaasaader Diinaa Muftii Abbo Dabbasaa Guyyoo maanguddoo Waggaa 70 0lii fi Hayyuu beekamaa Aadaa Oromoo Kan Argaa fi Dhageettii Oromoo Barsiisaa fi Addunyaaf Ibsaa ture.
Keeniyaa Nib. Keessaa Ukkaamsisee dhabamse. Ambaasaader Diinaa Muftii Akka harka keessa qabuu fi Inn Dhabamsiise. Namootni keessa beekkan ni dubbatu.
Yeroo Ummatni Oromoo keessaa fi Alaan waliif dirmataa jiruu fi sabni Oromoo Diina jalaa of baasuuf Tokkummaan Mirga Eenyummaa isaa fi Oromummaa isaaf akka sabaatti waliin dhaabbatee tokko ta ‘ee Falmachaa jirutti Sab -Gantootni akka Ambaasaader Diina Muftii Goobanoota Jaarraa 21ffaa kana keessa ummatni Oromoo Of keessaa qulqulleessuu qaba.”

Via Doobbii Doobbii