Irreecha Malkaa Ateetee! Irreechi Malkaa Ateetee guyyaa har’aa magaalaa Buraayyuutti kabajame.

Irreecha Malkaa Ateetee! Irreechi Malkaa Ateetee guyyaa har’aa magaalaa Buraayyuutti kabajame. Suuralee miidiyaa hawaasummaa irraa argannee.

BBC News Afaan Oromoo

#Burraayyuu


I R R E E C HA #MalkaaAteetee

#Irreecha2019