Irreecha fi PP ….!! PP’n sodaa irraa kan ka’e daba hedduu karoorsitee hojiittis hiikaa jirti.

Irreecha fi PP ….!! Yeroo ammas PP’n sodaa irraa kan ka’e daba hedduu karoorsitee hojiittis hiikaa jirti.

 Finfinnee fi Naannoo Finfinneetti xiyyeeffannoo danqa Sabboontota Irreecha irraa hambisuu itti fufeera. Manneen maxxansa Oromoo fi kan biroo kanneen galteewwan bareedina Irreechaa dabaalan maxxansan hedduun cufamaa jiru.
 
Gama biraatin Irreecha irraatti deeggarsa pp fi mormiin qaamolee faallaa pp,miseensota fi deeggartoota PP’n akka gaggeeffamuuf hojjetamaa jira. T-shirt fi baayinara pp ..pp urga’uu kan Suuraa Dr.Abiy fi RIB dabaalamee akka qopha’uu irraatti hojjechaa jiru. Kana qofa miti, torbee dhufuu eegalee, beeksisoonni baayinara gurguddaa hanga xixiqqaatti Kutaalee Bulchiinsa Magaala Finfinnee hunda keessa jiran hedduun kaafamuun, kan Sirna pp faarsuun bakka akka buufamu kallattiin ka’ameera. Wanri karaa Abbooti Gadaatin Irreechi banaa dha jedhamees siyaasaa PP’f akka toluuf malee qabiyyeen sirna gaggeeffama isaa kan affeeru Caasaa pp ti. Hundaa arguuf jirra. Kun hundi bilaasha. Irreechi siyaasaa irraa bilisa jechaa Abbaa sirna irraa dhorkanii ofii irraa garmaamun har’af taatus boru garu qaani dha. Hundafuu Iccitii Keessoo PP ti Kan Baranne ,Irreechi Haqas ,Gadaan Haqaas,Hireen Ofiin Murteeffannaa Oromoo Gaafa Mirkana’e Qofa. Sanaaf qabsootu nu fala.
Via: Girmaa Nagaasaa 

Oduu Fulbaana 25,2021- PPn Aartistoota Oromoo Warra bitu dadhabde Ukkaamsuu fi Injifannoo WBO

Ethiopia Tigray : Hermela Aregawi CBS News – Afar forces Tigray – Fuel supplies to Tigray

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.