DIRQAMA ITTI KENNAMETU WACCISIISAA JIRA; Irra Hin ilaaliin Oromoo!

DIRQAMA ITTI KENNAMETU WACCISIISAA JIRA; Irra Hin ilaaliin Oromoo!

Daawannaa JSM irratti odeefannoo qabatama.

1 Mootummaan Naannoo Oromiyaa eegdota 12 ramadeefii Sa’atii 24 dabareedhaan eegu.

2 Hoteela inni qubate dabalatee sochiin isaa hundi to’annaa Mootummaa Jala jira.

3 Nyaata inni nyaatuuf dhugaatiin isaa hundi Mootummaan waan kaffalamuuf surveillance Jala jira.
4 Namoota inni Hoteelatti keessummeessee haasofsiisu otuu hin hafin Mootummaatu to’ata.

5 Bakkeewwan inni deemee haasaa godhu hunda Mootummaatu Murteessaa, Haala isaas Mootummaatu qindeessa.

Kanarraan kan ka’e JSM baayyee of jibbaa akka jiruuf gara biyya alaatti deebi’uuf sababa barbaadaa akka jiru dha. Haaluma kanaan torban dhuftu keessa maqaa Fundraising qaba jedhuun gara Awurooppaatti deemuuf jira. Yeroo deebitee dhuftu Security kee har’aa kun gaafas hin jiru waan ta’eef dirqama sitti laatame ammumaa xumuruu qabda jechuun akka Morma gubbaa ijaajjanii jiranidha. Haga ammaatti Dr.Abiyyi waliin carraa wal arguu akka hin arganneef Obbo Lammaas Eebba OMN booda wal hin argin jiru.

Kun Taajjabbiidha

Via: Beekan G Erena


Ilmaan Tigiree godiinaalee oromiyaa jiran keessaa godaanaa waan jiraniif qeerroon keenya tigiree oollaa keessan jirtu tiksaa waan isaan godhaa jiran. Fkf kaleessa Wallagga bahaa ganda tokkotti tigiroota godaanaa jiran meeshaa gurguddaa waliin qeerroon to’achuun ni yaadatama. Bakkeewwan hafanitti gochi kun waan itti fufuuf qeerroofi poolisiin keenya waltaanee meeshaa waraanaa irraa booji’uu qabna. Meeshaa kana baattee achii as deebitee waraanaa nurratti banuu hin qabdu. Warra of dhidhiibuu barbaaddummoo qeerroonuu beektuu waan gootan!
Massii Sanyii Fayisa Lelisaa


Oduu Gaddaa Shaashamannee irra amma dhufe
……
Simannaa Jawar Mohammed Godhame irratti seensarratti namoonni hedduun wolitti bu’uun miidhaan qaamaa fi irra gaheera ammatti namoota sadi lubbuun kan baate yoo ta’u miidhaan qaamaa cimaan namoota sagal irra gaheera qulqulleesinee isinii gabaafna…..l

konkoolatan boombii waliin Qabamee
Gubate jira
Shaashamanneetti

Here is what Jawwee had to say about Addis. Fake News is the enemy of the people- Trump lol 😂


Ijoolee Biyyaa Arbaa jirtaani Rabbi isiin haa Eguu Achumani warri micaati Tanaa betani
Torbe kanaa keessati Tumaa turaani haraa imoo Waan Irraati Rawwatani Lubuu ishee basaniruu ijoolee waari ishee betani yoo jiratee woli #share godhaa Rabbifi jechaa woyii jiruu Biyyaa Oroma