Jiraannu Ilmoo itti guddifna. Duunu itti awwaalamna. Homtuu nun dhaabuu sichi danda’ee❤

Jiraannu Ilmoo itti guddifna. Duunu itti awwaalamna. Homtuu nun dhaabuu sichi danda’ee💚

Caalii, Waaqni Oromoo baga guyyaa kanaan si gahe; guyyaan hamaa kamiyyuu ni darba; gaarummaattis ni ceena!!
Mucaa sabboontuu waan nuuf gumaachiteef, Waaqni nuuf haa guddisu; kan akka keetti lammii fi saba ishiif falmitu nuuf haa taatu!!
Galatoomi!Dábessá Gemelal

Chaltu Takele Abetu