Ethiopia:New report on Internal displacements reveals alarming numbers-“According to the National Disaster Risk Management Commission (NDRMC) estimate, some 857,000 people had been displaced by the Somali-Oromia conflict

Ethiopia : New report on Internal displacements reveals alarming numbers-“According to the National Disaster Risk Management Commission (NDRMC) estimate, some 857,000 people had been displaced by the Somali-Oromia conflict

Ethiopia – New report on Internal displacements reveals alarming numbers

“According to the National Disaster Risk Management Commission (NDRMC) estimate, some 857,000 people had been displaced by the Somali-Oromia conflict (this includes displacements recorded prior to August-September). Meanwhile, preliminary data from the latest round of the IOM Displacement Tracking Matrix 1 conducted in November 2017 indicates that around ONE million persons have been displaced due to conflict along the Oromia-Somali regional border (nearly 700,000 in 2017 alone, with a significant spike after September 2017). “

Full report 

Source: AS


HUBACHIISA: Wayyaaneen ummata keenya Abdi Ilee maraataa itti ergitee erga buqqaaftee booda amma kunoo maquma isaaniitiin gargaarsa doolara biliyoona tokkoo franjii irraa ittiin kadhataa jirti. Faranjiinis kennuufi eegaltee jirti. Akkuma hunduu beeynu maallaqni maqaa ummatataatin kadhatamuufi liqeeffatamu takkaa ummata bira gahee hin beeku. Kanas ummataan gahuuf osoo hin taane kaaznaafi kiisha ofii guutachuuf deemte. Kana beekuudhaan ummannifi MNO gargaarsi kun kallattin koree gargaarsaatti kennamee ummata bira akka gahu qabsaa’uu feesisa. Keessattuu warri diyaasporaa jirru dhaabbileefi mootummoota gargaarsa kennan kanarratti dhiibbaa gochuun baay’ee barbaachisaadha.

Via: Jawar Mohammed