INJINAR TAAKKALAA UUMAA:[OBN 05 01 2011]BAGA NAGAAN DHUFTAN JEDHAN INJINAR TAAKKALAA UUMAA, JAAL DAAWUD IBSAA FI JILA ISAAF.

INJINAR TAAKKALAA UUMAA:[OBN 05 01 2011]BAGA NAGAAN DHUFTAN JEDHAN INJINAR TAAKKALAA UUMAA, JAAL DAAWUD IBSAA FI JILA ISAAF.


Kunoo kan barbaadamu, HOJII akkanaa ti!! #NagaanOromiyaa hunda keenyaaf murteessaa dha!
#Gaachana #Nagaa #Oromiyaa
Gaaffii fi Deebii Hayyuduree ABO, Jaal Daawud Ibsaa, waliin sirna WBO gara Oromiyaatti deebisuu irratti taasifame.
Fulbaana 14 bara 2018 @ Southern Eritrea.