Injifannoo cimaa har’a WBO galmesse!!

Injifannoo cimaa har’a wbon galmesse sadi biyyeti dabale sadi booji’e fi Dr ababech boqotu fi kanen

Dhammasa hatatamati fi Dubbii Jabduu biyyattii Itoophiyaa Keessaatti demmaa jirtu irraa ijoo Dubbii