In this letter, TPLF regime ordered all pick up cars to be handed over to the command post

In this letter, TPLF regime ordered all pick up cars to be handed over to the command post head quartered at the office of PM, to be used by the military during the #SoE. Most if not all such vehicles at Ministries of Health, Edu, Agri etc were donated by agencies like USAID East Africa UNESCO etc. These donors should say NO! U.S. Embassy Addis Ababa


Agaaziin beeloftee nyaata kadhataa jirti jedhan

“Injifannoo!
Waraanni Agazii Labsii seeran Alaa Sababeeffachuun Oromiyaa bakka Adda addaa Qubatanii Jiran Waan Nyaatan Dhaburraa kan ka’e Lubbuun Itti Dhuftee Rakkachaa jiran.
Kun Kan Agarsiisu Lagannaan Gabaa Akka Oromiyatti Tokkummaan Gaggeeffamaa jiru Hojirra Ooluu Agarsiisa.
Jarattiin Hogga Barbaadan Yoo Mana keessan Banuu Baattan Ni Adabamtan jechaa nama Doorsisaa turte Hanga Fedhan Ifaajanis Milkaahuf dide.
Amma kunoo Waan Nyaannu Dhabnee Dhumuuf deemna Nyaata Nuuf Kennaa jedhanii Waywaatuu jalqaban.
Ummanni didnaan Dukkaana namaa cabsanii saamaa Oolan G/H. Lixaa Magaalaa Mi’eessotti”

Ferhan Abdulselam