IN ACTION; The OLF members: Voluntary service to combat the spread of Covid-19

IN ACTION; The OLF members: Voluntary service to combat the spread of Covid-19

Voluntary service to combat the spread of coronavirus continued by volunteers from OLF members in Ilu Abba Bora for the second day. Great lessons for others.

Lammii Beenyaa

(SBO Bitootessa 25 Bara 2020) waajjirri ABO Godina Iluu Abbaa Boor guyyaa har’aa mata duree “Nageenyi Ummataa Siyaasa Haa Dursu’ jedhuun dhibee haaraa Koronaa Vaayiresii addunyyaaf yaaddoo ta’ee jiru irraa harka dhiqachuun akka of baraaruuf fuula dura waajjira ABO G/I/A/Boorii fi Buufata Konkolaataa Magaalaa Mattuutti meeshaan bishaan baatuu fi Saamunaan harkaan dhiqatanu Bakka Bu’aa Waajjira ABO G/I/Boor fi Miseensota dhaabichaan kaahamee ture.haata’u malee kan Buufata konkolaataa Magaalaa Mattuu fuula dura kaahame Haala marii Waajjira Poolisii Magaalaa Mattuu haala nageenyaa sababa jedhuun hoggantoota Dhabaa gara waajjira Poolisiit geessuun sa’aatii mutaahoof erga maryyatanii booda yeroof akka ka’u taasifamuun beekameera.


OMN:Gunguma Uummataa Bitootessa 26,2020