Imimmaan hiyyeessaa ni qoora; yakakmtootni gocha akna dalagaa jiransi seeratti ni dhiyaatu!!

Imimmaan hiyyeessaa ni qoora; yakakmtootni gocha akna dalagaa jiransi seeratti ni dhiyaatu!!

Burning down the houses of poor farmers is used by Abiy’s regime as a way of terrorizing civilians into submission.
#abiy_must_be_removed

Hitlarii Afrikaa ….!!


Bilisummaan Oromoo bilisummaa sabootaati; bilisummaan sabootaa bilisummaa Oromoo ti!!
Warri Kibbaa karaa gaarii jiru; isaan jajjabeessuu dha, namuu yoo qooda fudhate cunqursaan hin jabaattu; Oromoon qobaa isaa baatee, falmee yoonaan gahe; ba’aa kana hunduu qooddachuu qabu.
Bilisummaan saboota cunqurfaman maraaf!!


#ol‘aantummaa #nafxanyaa jechuun kanuma.
Kominikeeshiiniin naannoo amhaaraa AANOLEEN seenaa kijibaati diiggamuu qaba gaafa jedhe hin hidhamne.
Kominikeeshiiniin naannoo amhaaraa SODAREEN harka keenyatti ni deebiti gaafa jedhe dubbatu hin tuqamne.
Hardha dhalli oromoo tokko waayee MILILIK yoo waan badaa dubbate Mannii isaa saamamee hidhaatti darbatamaa jira.
#finfinnee bakka itti cabneetti olkaanee dhaabbannee gaafa jedhee shimaliis abdiisaa dubbate, deebi’anii dhiifama gaafachiisanii gadi dhiisan.
Kanaan booda oromiyaa keessattii aangawoonnii oromoo waayee MILILIK hin dubatan jechuudhaa


The President of the Federal Republic of Somalia, H.E. Mohamed Abdullahi Farmajo has participated in the 60th anniversary of the independence day of the northern regions of the country, congratulations to all Somali citizens.