IluuAbbaaBooraa, Yuunivarsitiin Mattuu yeroo ammaa kana haala ulfataa keessa jirti.

IluuAbbaaBooraa, Yuunivarsitiin Mattuu yeroo ammaa kana haala ulfataa keessa jirti.

Piresidantii Yuunivarsitii Mattuu mormiin cimaan qunnameera. Dr.Taddasee Habtamuu aangoo akka lakkisan barattoonni gaafatanii jiru
Bulchinsi Yuunivarsitii Mattuu barattoota Oromoofi Tigiree jidduutti walitti bu’insi akka uumama gochaa jiru.
Kaleessa galgala barattoonni mormii kan eegalan yoo ta’u hanga ammatti akka itti fufeetti jira


” Bulchiinsi Magaalaa Sabbataa Hojjettoita Mootummaa Biiroolee sadarkaa naannoo Oromiyaatti jiran keessa hojjechaa jiraniif iddoo mana jireenyaa daangaa Finfinneerraa iddoo Furii jedhamuu kennuuf waadaa gala diiguun Hojjettoonni hedduun ol iyyannoof amma Waajjira Pirezidaantii ti argamna. Nama abbaa kanaa nuun jedhu dhabneet kunoo dhaabbachaa jira.”