Ilmi Nafxanyaa Abiy Ahmed akkasii Oromoo duguugaa jira.

Ilmi Nafxanyaa Abiy Ahmed akkasii Oromoo duguugaa jira.

#Dirribaa_Daangilaa warra wayyaanee waliin falmii ijibbaataa godhee Abiy Ahmed aangootti fide keessaa nama tokko. Bara 2016 polisii Federaalaa uummata darartu tokko ajjeesee, milishaa biroos madeessee hidhaa seene.
Karchallee #Amboo keessatti dararaa hamaa argaa ture. Kufaatii Wayyaanee booda, bara 2018 hidhaarraa lakkifame. Egga hidhaatii bahee bakka dhaloota isaa Shawaa Lixaa magaalaa #Geedoo fii #Ijaajjii jidduutti kan argamtu, ganda #Dirqii_beennasoo ykn #Hoborraa jedhamu jiraachaa ture. Amma haala sukkaneessaa ta’een qaamni isaa bakka hedduu rasaasaan reebamee ajjeefamee naannoo magaala Ijjaajjii bakka #Qarsaa jedhamutti reeffi isaa gatamee argame.
Ilmi Nafxanyaa Abiy Ahmed akkasii Oromoo duguugaa jira.
WAAN BAY’EE NAMA GADDISIISU.
#Dirribaa_Daangilaa Bara 2016 Warra ergama wayyaaneen Saba dararu polisii Federaalaa tokko Ajjeesee, milishaa madeessee qabamee hidhame. Karchallee Amboo ture. Yeroo karchalleen gubatu Akka dabaa miidhame.
Erga wayyaaneen kuftee Bara 2018 hidhaarraa gallakkifame ture.
Amma Haala sukkaneessaa ta’een qaamni isaa Bakka hedduu Rasaasaan reebamee ajjeefamee #Iluu_Galaan karaa qarqaratti gatame.
Walabu jilo

የአኖሌ ሃውልት ጉዳይ!

የአኖሌ ሃውልት ጉዳይ ለምን ከኔ ጋር እንደሚያያዝ አይገባኝም። ሃውልቱ ሲቆም እኔ ፕሪቶሪያ ስደት ላይ ነበርኩ። ዶክተር አብይ ደግሞ የኦፒዶ ባለስልጣን ነበር።

እኔን በሃሰት በመሰዋት በአማራ እና በኦሮሞ ፖለቲከኞች መካከል ያለውን የፖለቲካ ሽኩቻ መፍታት ከተቻለ በደስታ እሰዋለሁ።

አንድ ግልጽ ነገር ልናገር!

እኔ ለኦሮሞ ህዝብ ታሪኩን ነግሬው አላውቅም። የኦሮሞ ህዝብ ነው ታሪኩን ለኔ የነገረኝ።

የአጤ ምኒልክ ሰራዊት አኖሌ ላይ የእናቶችን ጡት እንደቆረጠ ለማወቅ የቡርቃ ዝምታን ማንበብ አያስፈልግም። ቡርቃ ወንዝ ወደሚገኝበት ቀበሌ ብቅ ማለት ብቻ ይበቃል።

ለማንኛውም በስልጣን ላይ ያለው መንግስት “የአኖሌ ሃውልት መተከሉ ስህተት ነው” ካለ ተካዩ እራሱ ስለሆነ ለመንቀል መሞከር ይሻለዋል። ከትህትና ጋር።

Via Tesfaye Gebreab