Ilmi abbaa gaddaa of irratti fincaawe!! Yaa saba Oromoo irriibaa kayii !!

Ilmi abbaa gaddaa of irratti fincaawe!! Yaa saba Oromoo irriibaa kayii !!

ODUU SIMBIRTUU – INJIFANOO WBO lixaa fi lixa shaggar oduu  guyyaa hara’a Afaan Oromoo -GAMTAA MEDIA 

Thousands of New Somali Soldiers Are Ready to Fight Against TDF

Sudan Force control of kamashi Ethiopia -news about Ethiopia tigray sudan

OLA In Control of A2 Highway – Two Political Parties of Ethiopia Called for Dialogue