Ilmaan Oromoo maqaa itti Oromoo ajjeesan baasaniifii #Shanee, Abbaa torbee ja’amee badii malee ajjeefamaa dhumaa jiru.

Ilmaan Oromoo maqaa itti Oromoo ajjeesan baasaniifii #Shanee, Abbaa torbee ja’amee badii malee ajjeefamaa dhumaa jiru.

Waan takkaahuu gochuu dhabuu keenyaaf dhumaatii Oromoo irra gahaa jiruuf Oromoo kan taane hundi itti gaafatama seenaa jalaa hin bahuu. Callifnee ilaaluun keenya imimmaan Oromoo akka hin qoorre gootii. Waa hundi yeroo itti tahuu qabdutti tahuu yoo baatte boru gaabbii nutti taatii.
Dhiigni ilmaan Oromoo dhiiga kooti.