Ilmaan Oromoo Kan taatan Hundi Dhaamsa Kana Waliif Daddabarsa; Irrattis Hojjedhaa!!

Ilmaan Oromoo Kan taatan Hundi Dhaamsa Kana Waliif Daddabarsa; Irrattis Hojjedhaa!!
===================%========================
Oomishiniifi TajajjilliΒ #Shek_Huseen_AllaammuddiiΒ Oromiyaa Keessa jiru guutummaatti dhaabbachuu qaba
-Qabeenyaafi Dhaabbatni isaa Midrok Oromiyaa keessa jiru to’annoo uummataafi seeraa jala ooluu qaba!!
Itti muddii Qeerroo Bilisuummaa!!
Qabsoon ittifufa!!
Via Ibsaa Nagaasaa

Odeessaa

Camsaa 7/2018 “ABO WBO koo Yaaddessa dhiiraa dhuftaniree” Jechuun Har’a Qeerroon Bilisummaa Oromoo Sirna Kabaja Buttaa Qaluu irraa yeroo galaa jiran Godina kibba Lixa Oromiyaa Magaalaa Baddallee irratti dhiichisaan Qabsoo Bilisummaa Oromoo, Qeerroofi ABO faarsan.


#InjifannooΒ :Β #MOYYAALEEΒ Lola kaleessaa sa’aatii dheeraaf moyyaaleettii gaggeefamaa oleen Tarkaanfii of ittisuu Uuummatni Oromoo, Qeerroofi Hidhattootni ilmaanΒ Oromoo fudhataniin injifannoo boonsaa akka galmeessan odeessi Moyyaalee bahaa jiru ifa godheera!!Β #Tarkaanfiin_ittisaaΒ kun daran jajjabeeffamuu qaba, Oromoon akka walii galaatti hidhannoo jabeeffachuu qaba, Uummata ofiitiif rasaasa dhukaasuu mitii dhagaa darbachuufiin iyyuu galata guddaa qaba. Uummata ofiitti dhukaasuutu diinummaadha malee, Ishoo Oromoo ittifufi hidhannookee Jabeessii!!
Qabsoon sichii itti caala!!

Ibsaa Nagaasaa