Ilmaan Oromoo galmee Takkaaleny Mardaasaa jala jiran jimaata M/murtii dhiyyaatu

Ilmaan Oromoo galmee Takkaaleny Mardaasaa jala jiran jimaata M/murtii dhiyyaatu
Sadaasa 26/2020]
 
Ilmaan Oromoo galmee Takkaaleny Mardaasaa jalatti waamaman baay’inni isaanii 16 tahan jimaata borii sadaasa 26/2020 ykn sadaasa 18/2013 Mana Murtii Dirree Muudaa(Lidetaatti) ni dhiyyaatu .
Ilmaan Oromoo kunneen erga hidhamanii waggaa tokkoo fi baatii shanii ol kan tahan yoo tahu yeroo ammaa kana mana hidhaa qilinxoo keessatti dararama hamaaf saaxilamaa jiraachuus barameera.
Erga dhibeen covid-19 biyya keenya seene jedhamee yeroo calqabaaf guyyaa borii akka dhiyyaatan barameera.
Maqaa namoota mana Murtii dhiyyaatanii:
1, Takkaaleny Mardaasaa Birruu
2, Abshiroo Kadir Gosaa
3, Gadaa Bultii Tafarraa
4, Farrajaa Geetachew Moosee
5, Falmataa Girmaa Tolaa
6, Bulchinsaa Balaay Likkee
7, Taarikuu Abdiisaa Garbaa
8, Abdii Kumsaa Itichaa
9, Tsadiq Kaliif Adam
10, Abbubakar Abdallaa Hasan
11, Caalaa Usmaa’el Mohaammad
12, Abbuu Lammaa Margaa
13, Gargaaraa Prof. Bayyanaa Ruudaa
14, Abdii Boggaalee Yuusuuf
15, Addunyaa Keessoo Adeeroo
16, Moohaa Abdiisaa Miijanaa kan jedhaman yoo tahu guyyaa boruu ragaa Abbaa Alangaa dhagahuuf kan beellamaman tahus abbaan alangaa ragoolii dhiyyeessachuuf beellama ammaan dura qabatee dhiyyeeffachuu hin dandeenye guyyaa boriitti akka ragoolii isaa dhiyyeeffatu manni murtii ajaja kennee ture.
Hidhamtootni kunneen erga hidhamanii waggaa tokkoo fi baatii dhanii oliif sababaa gahaa malee ilaalcha siyaasaan waan Miseensota ABO tahan qofaaf hidhamanii dararamaa jiru.
Ilmaan Oromoo Finfinnee naannoo Finfinnee jirtan guyyaa borii mana murtii caffee muudaatti argamuun akka dhimma hidhamtoota Oromoo kanaa hordoftan waamicha isiniif dhiyyeessina.


Innikunis nu’attaallaleera”


Dhugaa jiru Kana Breaking/Ammee
Raayyaan Ittisa Biyyaa Akka Caalamanii fi gar malee akka dhuman akkasuma garaagarummaan gidduu isaaniitti akka argame Ofii isaaniitii himan

Oromia Qeerroo Media
 
Amma kuni maalidha ergaansaa?


የእነሱ ደግነት ሁሉን ነገር በግልፅ ይናገራሉ! በግልፅ ይፈፅማሉ! “እንኳን ወደ በጌ ምድር ሰሜን ጎንደር ወልቃይት ወረዳ አዲ-ረመጥ ከተማ በሰላም መጣችሁ!” ብለው የሌላውን ክልል በጉልበት ታፔላ አቁመው የመሬት ዘራፊ ፣ተስፋፊ እና ባለ ግዜ መሆናቸው እያሳዩን ነው።
በቅርቡ በኦሮሚያም በዚህ መልኩ ይቀጥላል! ጠብቅ!

የኤርትራን ሰራዊት በኢትዮጵያ መከላከያ ልብስ ስያዋጉ ተጋለጡ እነ PP