Ilmaan Oromoo biyya Switzerland irraa dhugaatii energy BLUE HORSE

Ilmaan Oromoo biyya Switzerland irraa dhugaatii energy BLUE HORSE jedhamu addunyaarratti qooduun yeroo ammaa dorgommiirra jiru kana jabeessuun humneessuun akka boru lammii isaa utubuuf gargaara. Yoo naannoo keessan jiraate bitadhaa!

Oromoo 

Via: Shamshadin Taha