Ilmaan Oromoo akkanatti cafaqan. Galanni Qeerroo aangootti isa baafte kana tahee?

Ilmaan Oromoo akkanatti cafaqan. Galanni Qeerroo aangootti isa baafte kana tahee?

Daannoo Galataa Kasasaa
Wallagga Bahaa aanaa Eebantuu magaalaa Qeelloo keessatti waraana faashistii bilxiginnaatiin tumame.
Oda Labsi Fajji


BB$: BREAKING NEEWS/ODUU AMMA NUGAHE


Dhimma Xalayaa Miseensonni Kongirasii Barreessan Ilaalchisee

Kello Media


Professor Mararaan guyyaa tokkoof miti daqiiqaa tokkoof qumaara siyaasa nyaatamee hin beeku!
===============================PP
Akkas jettee? Seenaan Aanoleef calanqoo soba siidaas ni diigna!
Professor Mararaan Guddinaa immoo akkas jechuun deebii laatan
Dhaloonni kun Hambaa Aanolee Fi Calanqooti!
Professor Mararaan Gootaa Fi hayyuu gita hin qabnee Oromoon qabu keessa tokko! Namni professor Mararaa hin dinqisiifannee! Oromummaan kee ni shakkamaa!

Professor merarraa guddiinnaa tikfamuu qaba. Isas nyaachuuf yuusaa jirti nafxanyonnii mottuummaa!!


Yaa abbaa biyya falmadhuu yoo falmattee falmiin simarraa tolaa…… Biyyankeetii…