Ilmaan oromoo abjuu habashaa kana ilaalaa mee!! warri har’a Abiyyiin deeggara jettee jala

Ilmaan oromoo abjuu habashaa kana ilaalaa mee!! warri har’a Abiyyiin deeggara jettee jala fiigdu kunoo ilaalli waan inni qabatee gadi si dhufaa jiru.warri fincilanii qabsootti jiraan kunoo kana arganiitu,ati ammallee rafi.

Maammee Caffee