Ilmaan Oromo 52 Nannno Benshangulgumuzitti Milisha Amaaran Ajjeefaman.

Ilmaan Oromo 52 Nannno Benshangulgumuzitti Milisha Amaaran Ajjeefaman.

“Namoota waggootaa wayyaanee keessa hidhamaafi daraarri turamaanitti ammassii pp dhan ambootti namonnii ani beekuu
Barsiisaa mijena ayana fi tammiraati baqqalaa jedhamuu waraanni pp halkaa edaa fudhanii garaa mana hidhaatti gurraaniruu maallif akkakaa hidhanillee naafi hin gallee tammirati abbaan isaa wayyaanenni durii wagga 20 ta’eraa obbo baqqalani hidhamani du’ufi jiraachuu abbaa isaani illee osoo hin beekin jiraacha jiruu kunii dhugaadha”.


“Dambaliin lola amma geggeeffamaa jiruu kun Oromoo fi Lammiilee Oromiyaa irratti akka hin dhangalaane gochuuf hojjechuu qabna. Kanas kan goonu ajandaa qaamonni adda addaa nutti fidan dhiifnee ajandaa Qabsoo Bilisummaa Oromoo qofa yoo tarkaanfachiifneedha ! “
Jaal Daawud Ibsaa


Jaal Abdii, waans aba keetiif dhaabbatteef si hidhan; diinonni keenya sodaattota; dhugaa ni sodaatu; haqa ni sodaatu; kanaaf hidhaa keessa si kaayan. Dhugaa fi haqni akka bilisa si baasu hin shakkinu!! Nagaa fi fayyaa siif hawwina!!
Sirnichaaf agruu dhaamsa kqabna,
Sirnicha waan morminuuf hedduu qabna; kaan nurra fixee, kan nurraa hidhee, amma immoo ‘na dhaqqabaa’ jedha. Nutis, “ofumaa itti rakkadhu, nuti sirna nu hidhu, nu fixuu fi nu cunqursuuf daboo bahuu laganneerra,” ittiin jenne!

Dabessa Gemelal


Yeroo Darbe Miidiyaaleen Bilxiginnaa fi Habashaa hundi Gullisootti Amaarri 35 ajjeefame jedhanii hafarsaa turan”hardha ilmaan Oromoo 52 ol gaafa rasaasa warra Gumuuziin dhuman qaamni xis jedhe hin jiru! Oromoo walitti hin callisin wal malee fira hin qabduutii. Immoo waan nagubu keessaa hireen ummata matakkalii fi kan Ummata walloodhaa wal natti fakkaatti, maal jennaan ummati godina kana lameenii qabsoo oromoo fi oromiyaatiif aarsaa hunda kanfalu” oromoon kutaa kaaniimmoo akka qaama isaatti ilaalee isaaniif hin dirmatu, isaaniifis hin quudhamu

Sirrii mitimmoo.
Beenshaangulgumuuz
Naannoo Beenishaangul godina Matakkalitti namoonni 52 ajjeeaman.


Ilmaan Oromo 52 Nannno Benshangulgumuzitti Milisha Amaaran Ajjeefaman. Haga Namni tokko Kan Wa’e je’e hinjiru… Qabso gara keenyatti dacha’a


ዛረ በመተከል ድባጤ ወረዳ የተለያዬ ቀበለዎች በም/ጠ ምንስተር ደመቀ መኮኖን ትዛዝ የታጠቁት ርስት አስመላሾች ጥቃት አደርሳል፡፡ ከነዝህም ውስጥ 4 ኦሮሞች ትናንት ያፕ ቀበለ ስገደሉ ዛረ አንድ መክና ሙሉ ደግሞ ቅዶ ቀበለ ተገላል የማቾች 48 አስከረን ቡለን ሆስፕታል እየተመረመረ ይገኛል።እነዝህ ርስት አስመላሾች ባለፈው መከላከያ ወልቃይት ጠገደ ነፃ አወጣልን ርስት ለባለበቱ ተመለሰች ብለዉ አቧራ ስያነሱ ነበር።ዋና አላማቸው ርስት ማስመለሰ የሆነው በPP film Director ነት የተፈፄመ ስሆን አሁን በፀጥታ ማስከበር ስም የአማራ ልዩ ሀይል ወደ ስፍራው የተቀሳቀሱ ስሆን ነገ ደግሞ ርስት ለባለበቱ ተመለሰች እንደምሉ ይጠበቃል።PP ም የዘጎችን ደህንነት መጠበቅ አልቻላቹም በማለት መተከል በአማራ እንድትመራ ለማድረግ ድራማው እንደተሰራም የውስጥ ምንጮች ያረጋግጣል። የዝህም ማሳያ የምሆነው የአማራ ልዩ ሀይል ፀጥታውን ለማስከበር መላካቸው ስሆን ይህንን ኦኘረሽን በበላይነት የምመራ ም/ጠ ምስተር ደመቀ መኮኖን ነው።
Dabessa Gemelal


Let the person govern themselves

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.