Ilaa Oromoo… Gaafti Bobbaan kun goolabamu gaafa Oromiyaan Walaboomte.

Ilaa Oromoo…. Gaafti Bobbaan kun goolabamu gaafa Oromiyaan Walaboomte.Sun ammoo jabina keenyaan milkaawa.
 
Mirga qunxuraa takka Abashaan tolaan nuuf galchitee waa hin beektu.Qabsoodhaan irra aanna.
Congratulations Ormo koo ❤️💚❤️💪💪💪💪