Ijoolleen OPDO kun wal hin caalan; Gofees ta’ee, Kofeen akkuma

Ijoolleen OPDO kun wal hin caalan; Gofees ta’ee, Kofeen akkuma abaaramanitti jiru.

Akka himamaa jirutti, jaanja’aan tokko Jimmatti akkas jedhe jedhu. “Loltoonni Marroo irra jireessi Lammiilee Egypt fi Sudaanidha.” Kana Kaasahun Gofeetu Wal ga’ii Kaabinoota Jimmatti adeemsifamaa jiru irratti har’a dubbate.

Dubbiin kun waa nutti agarsiisa shakkii jabaan Itoophiyaan qabdu dhimma hidha Laga Abbayyaati.
Tarii dhiheenya kanammoo Egypt hidhachatti dhaadachaa jirti fakkaata. Kanaaf Lammummaa WBO fi Egyptianotaa walitti fidaa jiru.

Bor yoo waa ta’e WBO tti maqaa haqachuuf akka tolutti yaadameeti. Kan fedhe ta’es Marroon Leencichuma lixa biiftuutii diina cagadee ungulaalaa jirudha.
Loon mormi citeyyuu inuma dhidhiittatti, OPDOn waan isheef hin oolleef watawwatti.
Yaa Kaasahun Gofee amma isin keessa jirutti Sobaa! Silas kan itti dubbatamus, kan dubbatus wal hin caalu.

Dábessá Gemelal