Ijoolleen gariin Mul’ata Oromiyaa bilisoomte arguu hin horanne. Amma illee aangoo bubuutuu lakkaayaa jiru.

Ijoolleen gariin Mul’ata Oromiyaa bilisoomte arguu hin horanne. Amma illee aangoo bubuutuu lakkaayaa jiru.

Namni harka namaa irraa nyaatu barayyuu boohaa jiraata. Waan hintaaneef boohuu dhiisaa; qabsoo jabeessaa! Kan nu baasu Mootummaan Oromiyaa qabaachuu dha.

1. I/aanaa Muummicha Ministeeraa — Dammaqaa Mekonnin (Amaara)
2. Pirezidaantii Itoophiyaa — Sahaalewarq Zawudee (Amaara)
3. Itaamaajoor shuumii RIB — Jen. Adam Mohaammad (Amaara)
4. Pirezadaantii M/Murtii Waliigalaa Itoophiyaa — Ma’aazaa Ashannaafii ( Amaara)
5. Komishinara Poolisii Federaalaa — Indaashaawu Xaasoo (Amaara)
6. Daayirektara INSA — Shuumatee Gizaawu (Amaara)
7. Ministeera Dhimma Alaa — Gadduu Andaargaachoo(Amaara)
8. Ministeera Gaaliiwwanii — Laaqee Ayyaaloo (Amaara)
9. Ministeera Daldalaa fi Indastrii — Malaakuu Allebel
10. Ministeera Saayinsii fi Barnootaa Ol’aanoo — Hiruut Waldemaariyaam (Amaara)
11. Ministeera Barnootaa — Geetaahuun Makuriyaa (Amaara)
12. Ministeera Aadaa fi Turizimii — Hiruu Kaasaawu (Amaara)
13. Ministeera Fayyaa — Liyaa Taaddasaa( Amaara)
14. Ministeera Geejibaa — Daagmaawwit Mogos ( Amaara)
15. Hoogganaa Mirga Dhala namaa-.. Daniel Bekele (Amaaraa)
16. Komishinarii Investment — Abebe Abebayehu Chekol
(Amaara)
17. Hoogganaa Farra Malaammaltummaa- Ayelign Mulualem (Amaaraa)
18. Bulchiinsa Lafaa —Amaara
19. EthioTelecom –Firehiwoot Taammiruu (Amaara)
20. Hoggantootni Miidiyaa ( EBC, Walta, Ethiopian Press)- Amhaara
21. Hoogganaa Baankii Biyyoolessaa –Yinnaager Dassee (Amaara)
22. Dhimmoota Komunikeeshiin Waajjira Muummicha Ministeera — Nigusuu Xilaahuun fi Billenee Seyyoum (Amaara)

via: Dábessá Gemelal

Kennaa Mootummaan Abiy 😡
#Gujii


ቄሱ ስለኦነግ ሰራዊትና ስለህዝቡ ጨዋነት መሰከሩ::
========================
“እንኳን የወለጋ ህዝብ ጫካ ያለው ኦነግም ነው የተቀበለኝ:: ንፅህ የሆነውን የወለጋን ህዝብ ገፅታ ለማጥፋት ካልሆነ በቀር::ጦርነት በታወጀበት ከተማ ነው የተንቀሳቀስኩት:: እዛው አራት ኪሎ ተቦክቶ እዛው አራት ኪሎ ያቦኩትን ጠይቁ ለመልሱ::”NEW ETHIOPIAN OROMO MUSIC TADELE GEMECHU 2020 Official Music (Ni Falmanna)