Ijoolleen “Abbaa Gadaa” Ijoollee “Abbaa Qawwee” taate!! Abbaan Jifaar deebi’ee dhufe!!

Ijoolleen “Abbaa Gadaa” Ijoollee “Abbaa Qawwee” taate!!Abbaan Jifaar deebi’ee dhufe!!

Ministirri muummee Abiy Ahimad, Ministirri ittisaa Lammaa Magarsaa fi Pirezidaantii itti-aanaan naannoo Oromiyaa obboo Shimallis Abdiisaa magaalaa Ambootti namoota garaagaraa waliin maryataa jiru. Namoonni hedduun maricha seenuu dhorkaman garuu daandii magaalattii irratti heddumminaan mormii dhageessisaa jiru.

Rabbiif haa galatu rakkoon otoo hin uumamiin, lubbuunis otoo hin badiin nagaan Finfinneetti deebi’aniiru. Konfiransiin Ambotti karoorfame akka yaadametti ta’uu dhiisus mormii lafa sochoose kanaan gaaga’amni otoo hin uumamiin gargar galuun isaanii namatti tola. Qeerroon Amboos miira tasgabbiifi qaroominaan mormii isaa gochuun hojii boonsaa hojjete. Dhugaan uummataa Dr Abiyif hooggantoota isaan waliin jiran boquu gad cabsee arii’e. Yoo hubataniif kanarraa waan hedduu baru ture.

Kuma Bekele


Jawar Mohammed Kaayyoof Akeeka Qabsoo Haala Kanaan Nu Barsiisaa Ture. Kallattii Nuti Hordofuu Qabnu Nuuf Akeekuudhaan, Kan Sadarkaa Amma Irra Jirru Kanaan Nu Gahe Jira.

Jawar Waggaa 8 Dura Akkana Jedhe Ittii Himmee Ture Hardhalee Isaan Achuma Jiran.


Manguddoota akkatii Dhorkamaa Turan
Bakka bu’ummaa ummata harargee fi Naannoo
harariitiin Kaabinoonni OPDO kanneen
mootummaaf amanamoo tahan qofti filamanii
warra biyya bulchaa jiru waliin marii godhaa jiran!

Kan mariisifamaa jiru hawaasa osoo hin taane
warra isaaniif amanamoo tahan qofa