Ijaarsi paartii Bilxiginaa haala gaafii sabaa fi sablammootaa deebisuu

“Ijaarsi paartii badhaadhinnaa haala gaafii sabaa fi sablammootaa deebisuu danda’u irratti otoo hin taane haala nama yeroo dheeraaf aangoo irra turuu barbaadu tokkoof daandii mijeessuu (utubuuf) kan tolfameedha.

Kana irraa kan hafe ijaarsi PP biyya sana ijaaruuf utoo hin taane biyya diiguu qofaaf salphata.”
Awol Kassim Allo

If your name Mario, you never translate it to any language. Mario is only Mario in Russia, Nigeria, Brazil, Sweden or England. Why we change Bilxigoma to Oromo language. It seems two different parties. We call Bilixigina, simple

Ifa Baas