Guyyaa kaleessaa Kabajaa Ayyaana ifaanoo Shawaa lixaa Anna jalduu

Guyyaa kaleessaa Kabajaa Ayyaana ifaanoo Shawaa lixaa Anna jalduu Magalaa shukutee keessatii Qeerroon akkastti kabajaa oolan
Agaazii miti magaazin duubatti nu hin deebisu
Aada keenya guddiisuufi

BilisummaaOromoo-Kaabineen Ob Lammaa kitaabota waggoota sadiin dura hojiirra turan (ABCD…) hojiitti deebisuu ibsee jira. Kun waan gaarii dha.
Ammas, kafe ni jira; Bilisummaa Oromoo waggoota 150 dura ture bakkatti deebisuu dha.