Ifaan Magaalaa Finfinnee dabalatee Guutuu Xoophiyaatti dhaamee jira!!

Ifaan Magaalaa Finfinnee dabalatee Guutuu Xoophiyaatti dhaamee jira!!

Qulqulleeffanne jirra!!Lammaaniis Jawar Mohammed, Hooggantoonni keenya hundi Nagaa qabanii Ifa qofaatu bade!! Finfinneeniis Nagaa, Biyyi nagaa! Rakkoon Tokkolleen hin jiru!

Dogongora uumameef Dhiifama!!

Nagaan bulaa!!


Bilxiginnaa Ifaa Rakkoo tokko malee ajaja Abiyyin Tigraay malee guutuu Xoophiyaatti dhaamsani jiran Kanaaf Odeessi Finfinnee irra dhufaa jiru gaarii mitti Jawar Mohammed Dabalatee Hooggantoonni keenya halkan edanuu of eeggannoo Cimaa godhaa!!
Bilxiginnaa Maraattee waan hojjattuufi dhiiftu walaaltee jirti