If our movement were called anything else, many Ethiopians would be in solidarity.

If our movement were called anything else, many Ethiopians would be in solidarity.

It’s the word #Oromo that stops them. It’s the power that we have as the largest ethnic group to determine #Ethiopia‘s fate that intimidates them. And we’re just getting started. #OromoProtests
Via Naf Lello


Jalqabuun salphaadha; fiixaan baasuun garuu hin danda’amu.
Shiraan deemuun akkuma shira durii sanatti, ammas karaatti baqee ni bada; karaan dhugaa mo’ataa dha.

Itoophiyaa moodeelii Ertiriyaatiin ijaaruuf yaaduun daandii badiinsaa ti!!Hoggantootni Olaanon ABO fi miseensotni ABO harki caalan mana hidhaa jiru.
Yeroo ammaa kana mootummaan hoggantoota fi miseensota ABO akka guutummaa Oromiyaatti hidhaatti guuraa jira. Miseensotni ABO hedduunis bakka jireenya isaanii dhiisanii baqachaa jiru. Sababni isaa waan miseensa ABO ta’an qofaaf namootni hedduun adamsamaa jiru.
Karoorri mootummaa ABO waan jedhamu balleessuf yaaluu fakkaata. Kun kan ittiin ifu hoggantootni fi miseensotni ABO hedduun yakka malee hidhamaa jiraachuu fi adamsamaa jiraachun ifaa dha.
1, Abdii Raggaasaa
2, Dr.Shuggux Galataa
3, Michael Boran
4, Kennasaa Ayyaanaa
5, Yaasoo Kabbabaa Hordofaa
6, Kon. Gammachuu Ayyaanaa
7, Amaan Filee
8, Lammii Beenyaa
9, Yuusuf Alii
10, Kaayyoo Fufaa
11, Addunyaa Keessoo
12, Chaltu Takele Abetu
13, Araarsoo Raggaasaa
14, Pro. Bayyanaa Ruudaa
15, Eng. Daandii Garbooshee
16, Gadaa Bultii
17, Dr.Mo’aa Abdiisaa
18, Boonsaa Hayiluu
19, Amaanu’eel Beekkataa
20, Weellisaa Jaalataa Lammii
21, Boonsaa Bafiqaaduu… fi miseensotni ABO kumaatamatti lakkaa’aman kanneen biroo waan miseensa ABO ta’aniif qofa mana hidhaa keessa jiru.
Oromoo hidhuun qabsoo Oromoo deebutti hin deebisu.


“አማራ ጠል የሆኑ ትርክቶችን የሚያሰራጩ ፤ ለፍቶ አዳሪ ህዝባችንን የሚያዋክቡና የህዝባችን ኩራትና የላእላይነት ተምሳሌት የሆኑትን እምዬ ምኒሊክን ታላቅ ስምና ክብር የሚያጠለሹ ሃይሎችን ያለ ምህረት እንዲከስሙ ማድረግ።”
እንግዲህ
*ሃጫሉም የተገደለው በዚሁ እቅድ መሰረት ነው።
* ኦነግ ላይም የተሞከረው የማጥፋት ዘመቻ የዚህ እቅድ አካል ነው።
እቅዱን በበላይነት የሚመራው የብልጽግናው ሊቀመንበር አብይ አህመድ ነው።
https://drive.google.com/…/1yieaW9Xezv7L96cEA6EjePymZ…/view…

Hacee koo, Nafxanyaan yeroo malee si nyaatte! Gumaa kee ni baafna!!


“ኦሮሞ፣ ትግሬ፣ ጉራጌ የሚባል ሰው የለም። ያለው ጉራጊኛ፣ ትግሪኛ፣ ኦሮምኛ ቋንቋና ባህል ነው።”
የማንነት ቀውስ መገለጫው ይሄ ነው:: ሌላን ሰው አንተ እንትን አይደለህም ትላለህ።
https://www.facebook.com/dursa.abadir/videos/3246007228824730/

የማንነት ቀውስ ሲጠናወትህ ሌላን ሰው አንተ እንትን አይደለህም ትላለህ። የዲቃላነት መገለጫው ይሄ ነው 😉

ኦሮሞ፣ ትግሬ፣ ጉራጌ የሚባል ሰው የለም። ያለው ጉራጊኛ፣ ትግሪኛ፣ ኦሮምኛ ቋንቋና ባህል ነው። 😉