“Iddoon issan irratii ijaarratan kun Godinaa lixa shawaa Anaa meettaa Robii Ganda iluu dannisaa iddo oddo harbuu jedhamuti, Taabonii lafaa jala jiraa

“Iddoon issan irratii ijaarratan kun Godinaa lixa shawaa Anaa meettaa Robii Ganda iluu dannisaa iddo oddo harbuu jedhamuti, Taabonii lafaa jala jiraa jechuudhan lafichaa beenyaa tokko malee guyya sadii giddutti hirratti ijaarratan, namootaa muraasa, goyyomsuun, Afaan qotee bulaan nanichaa hin bekneen lalabaa jiran please, dhimmi kana fakkatu yeroo darbee kootee caffetti rawatee toree, midiayaan xiyyefanno akka itti kenuuf karaa keessalee jawwariif ergii, waanta akka salphaatii ilaalamuu mitii.”
#Inbox

Tsegaye Ararssa