Iccitti diinaa! EZEMA fi ABIN bakka bu’uun Oromiyaa keessaatti warraa dorgomuuf qophii irraa jiruudha

Iccitti diinaa! EZEMA fi ABIN bakka bu’uun Oromiyaa keessaatti warraa dorgomuuf qophii irraa jiruudha

Iccitti diinaa harka kiyya seenee Maqaan namoota tarreefame kun EZEMA fi ABIN bakka bu’uun oromiyaa keessaatti warraa dorgomuuf qophii irraa jiruudha Hayyuun oromoo hidhamee oromiyaan alagaan qircamaa jirtii
Kun cuftii hojjii Abiy Ahmed hayyoota hidhee Alagaa qee’ee oromoo keeysa garmaamsisaa
Ilmaan cunnuudhara share godhaa hundasn gahaa kaayyoo diinaa fashalsaa
 

Kaaba Oromiyaa – Walloo
Duguggaa sanyii oromoo walloo irratti mootummaa naannoo Amaaraan geggeffame. Ragaa aanaa Jiillee Dhummugaa qofa!!