Iccitii Tika Biyyoolessaa !

Iccitii Tika Biyyoolessaa❗

Obbo Tamasgeen Xurunee,Itti gaafatamaan waajjira tika biyyoolessaa erga gara aangootti dhufee yeroo muraasaaf duwwaa hojjette. Sana booda guutummaa guutuutti hoogganaan tika biyyoolessaa Eertiraa,Abrahaa Kaasaa waajjira tika Itoophiyaa hoogganamummaan fudhachuun basaastota Eertiraa hedduu Finfinnee, Adaamaa,Hawaasaa,BahirDaar keessa facaasuun hojjechaa ture. Hojjetootni tika Itoophiyaa hedduun kan hanga 200 caalan iyyama isaaniin ala boqonnaa waggaa akka bahan taasifamanii jiru. Itoophiyaa kan bulchaa jiru Isaayyaas malee Abiy miti. Nuti garbummaa jalaa bahuu kan barbaadnu Isaayyaas jalaa dabalateeti.
Qeerroo Intelligence Group