Iccitii Simbirtuu Ganamaa! Masaraan jeeqamaa jirti!

Iccitii Simbirtuu Ganamaa! Masaraan jeeqamaa jirti!

Walgahiin ministeerotaa guyyaa har’aa gamaggama hojii dippiloomaasiif walitti qabame diigame. Gamaggama kanaaf, itti aanaan muummee ministeera Cundhuuraa fi minister dhimma alaa, Dammaqaa Mokonnin walgahii dhiisee bahee jira. Sababni isaa walgahichi dhimma milishaa Amaaraa naannoo Tigraay keessa jiru irratti Tigraayiin gadhiisee akka bahu waan murteesseefi jedhameera. Dammaqaanis “erga milishaan Naannoo amaaraa haa bahu jettanii qaama nagaa eegsisu bakka hundaattuu fayyadamuuf mirga qabna; maaliif kana qabadhee akkan dippiloomaasii hojjedhu taasistan; humni Addaa Amaaraas lafa Amaaraa irra malee kan Tigraay irra hin jiru.” Jechuun gabaasaa dhiyeessuuf ture dhiisee sokkee jira. Ministeerotni Amaaraa tahan yeroo inni kana jedhuu fi bahu harka rukkutuu isaanii mirkaneeffanne. Masaraan jeeqamaa jirti.
Qeerroo Intelligence Group
Via: Maammee Caffee