Iccitii Masaraa: Masaraa keessatti gamaggamni kabajaa Ayyaana Aduwaa gaggeeffamaa jira.

Iccitii Masaraa❗

Masaraa keessatti gamaggamni kabajaa Ayyaana Aduwaa gaggeeffamaa jira.

Ayyaana kana irratti walsaamichi injifannoo Aduwaa gamaa gamanaan taasifame faallaa falaasama ida’amuu tahuun ibsamee PP Amaaraa fi Oromiyaa gidduutti waldhaansoo biraa kaaseera. Kana malees fardeen kuma 15 akka argamaniif nama tokkoof qarshiin 2500 ol kan hirame miliyoona 45 ol hirame keessaa nama 670 qofaatu fardaan argame. Ayyaanni har’aa maallaqa Miliyoona 740 kan itti bahe yoo tahu dhimmi Siidaa Raas Mokonnin Harar keessaa diigames akka dafee dhaabbatu ka’eera. Guutuu qabannee deebina.
Qeerroo Intelligence Group

Maammee Caffee


Guyaa har’aa Humni Addaa Oromiyaa lakk.Nama 40 tahan Shira diini Oromoo irrati hojechaa jiru jibbine jechudhan gara Moraa WBO Zonii Lixaati makamani jiru.
Haaluma kanan Ergama meshalee diini itti laatee walina gara Qabsoo Bilisummaa Oromooti Makamani jiru.
Lenjii WBOtin Masakamani hojii Saba isanitif akka gumaacha bahanif haali dursa mija’ufis himani jiru.
Oromoo Teenya Oluma.
Bilisomuun Baranuma.


Pesdaantiin Chaayna Zyi Jimping galgala Kana Dr.Abiyyi Ahmad wliin bilbilaan marii taasisanii jiru. Marii kanaanis Jimping akka je’anitti Aminist Intarnaashilaalifi Dhaabbanni biyyoota Gamtoomanii akka hariiroon nu jidduu jirtu addaan cittuuf halkanii guyyaa na gaafachaa jiru jedhe. Garuu gama keenyaan hariiroon isin waliin qabnu addaan cituu waan hin barbaanneef gaaga’ama siyaasaa amma biyyattii keessatti deemaa jiru hatattaamaan furmaata lachuu qabda jechuun gaafatan. Kun hin furamu taanaa Kaanpaaniwwan Chaayinaa Itiyoophiyaa keessatti hojjachaa jiran hojii kan dhaaban ta’uu akasumas Imbaasiin keenyas ni cufaama je’e. Sababni isaas falli biraa waan hin jirreef ajaja UN dhagahuun dirqamaa je’an Jimping. Gargaarsa Itoophiyaaf laachaa turan addaan kutuu beeysisanii kanas dirqamneeti jedhan. Furmaanni harkuma kee jira rakkoo siyaasaa jirtu hatattamaan furraan waliin hojjannaa santahuu baannaa nagayatti je’an Jimping.