Iccitii ! Komishiniin Poolisii federaalaa baay’ina miseensotaa qabu keessaa harka 25(25%) siiviliidhaan basaasummaaf bobbaasuuf sagalee guutuun murteesseera.

Iccitii! Komishiniin Poolisii federaalaa baay’ina miseensotaa qabu keessaa harka 25(25%) siiviliidhaan basaasummaaf bobbaasuuf sagalee guutuun murteesseera.

Kunis baay’ina miseensota 12,600 caalu tahuun barameera. Hedduun isaanii bakka bunaa,mana nyaataa,mana puulii,mana jimaa, dhaabbiilee barnootaa,waajjiraalee…irra facaafamu. Kanaafis baajata dhiyaate miliyoona 215 sagalee guutuun murteessaniiru.
Qeerroo Intelligence Group

Maammee Caffee


Humna Addaa Oromiyaa!
Humni Addaa Oromiyaa lolaa dhigaa dhala oromoof waan dhimmuuf deeman fakkaatu. Godina shawaa lixaa aanaa mettaa roobiitti WBO deemnee him waraannu jechuun humni Addaa Oromiyaa 600 ol akka hidhaman gabaafamaa jira. Humni Addaa humnuma addaati. Kan Amaaraa Harmee keenya yeroo dhiiga boossissu, kan Kenya immoo kana nafxanyaa qakkee tufsiisuu qaba ture.
Yoo itti fufeef daandii galmaa jajjabeessuu danda’a.

OMN: Oduu ( Ebla 6,2021)


መግለጫ ሰጡ Uffffffffffffffffffffffffffffffffffff !!!!!!!!!!!!!!!