Iccitii Guddaa: Abiy Karaa Angoo DhDUO-tti akkamiin Dhufee? Waadaa Maal Oromoof Seenee?

Iccitii Guddaa: Abiy Karaa Angoo DhDUO-tti akkamiin Dhufee? Waadaa Maal Oromoof Seenee?


Ethio 360 Zare Men Ale ” የጄኔራል ብርሃኑ ጁላ ማስፈራሪያ” Monday June 15, 2020